Confidentialitate

Respectăm cu stricteţe confidenţialitatea datelor clienţilor şi ne angajăm să nu transmitem datele personale ale clienţilor către terţi şi să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost întroduse (efectuarea comenzii) şi pentru informări comerciale cu privire la acest magazin.

Informaţia va fi prelucrată de către SC      SRL in conformitate cu prevederile Legilor nr. 676/2001 si 677/2001, putând fi folosită în scopuri asociate serviciilor companiei, cum ar fi:

 
  • alocarea sau oferirea unor recompense, reduceri sau beneficii.
  • procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastră;
  • oferirea de produse și/sau servicii către dumneavoastră;
  • facturare;
  • soluționarea cererilor, intrebărilor sau a reclamaţiilor dumneavoastră;

Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terţi (persoane fizice sau juridice),
nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgăm
adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.